Välkommen till Veddökilen

Skärgårdsliv med allt därtill, mitt i vackra Bohuslän

Ett unikt läge mitt i hjärtat av Bohuslän

Precis vid havet i Veddökilen, beläget mellan Grebbestad och Fjällbacka i Tanums kommun, planeras för en ny småskalig bebyggelse i en modern stil som för tankarna till äldre tiders tätt bebyggda fiskelägen. Byggnaderna kommer ges en enhetlig bohuslänsk gestaltning. Området innehåller även havsnära gångstråk, sjöbodar och bryggor och kommer även präglas av hög tillgänglighet och hållbarhet.

Planer för framtiden

Ambitionen är att skapa en trivsam plats för människor att bo, vistas och röra sig på. Ett projekt vid havet, badmöjligheter från bryggor och på strand eller klippor, vacker natur med gångstråk och möjlighet till rörligt friluftsliv och vistelse i alla dess former. Inom området finns tillgång till båtplatser. Projektet innehåller även utbyggnad av mindre sjöbodar och bryggdäck, upprustning av befintliga bryggor och båtplatser, skapande av sammanbindande gångstråk, och annat som präglar ett trivsamt område vid havet.

Projektets mål är att skapa något som präglas av hög social hållbarhet, ett ställe där man vill vistas och kommer att trivas. Det planeras för en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer.

Med en variationsrik, relativt tät och småskalig bebyggelse finns möjligheter för de allra flesta. I kombination med ett rörligt friluftsliv är utsikterna för att skapa en trivsam plats väldigt goda.

Konceptbild över området.

Konceptbild över området.

Planer för framtiden

Ambitionen är att skapa en trivsam plats för människor att bo, vistas och röra sig på. Ett projekt i direkt närhet till hav och skärgård, badmöjligheter från bryggor och på strand och klippor, vacker natur med gångstråk och möjlighet till rörligt friluftsliv och vistelse i alla dess former. Inom området finns tillgång till båtplatser. Projektet innehåller även utbyggnad av mindre sjöbodar och bryggdäck, upprustning av befintliga bryggor och båtplatser, skapande av sammanbindande gångstråk, och annat som präglar ett trivsamt område vid havet.

Konceptbild över området.

Bostäder med variation

Ett mål med projektet är att skapa något som präglas av hög social hållbarhet, ett ställe man vill vistas vid och att trivas. Därför planeras det för en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer för att ge människor möjlighet till generationsboende, tillfällig vistelse genom uthyrning eller permanentboende.

Med en variationsrik, relativt tät och småskalig bebyggelse finns möjligheter för de allra flesta och i kombination med ett rörligt friluftsliv är utsikterna för att skapa en trivsam plats väldigt goda. Att dessutom kunna ha båten parkerad i direkt närhet låter också bra för de flesta!

Båtplatser i Veddökilen

Oavsett om man är permanentboende, säsongsboende eller tillfällig gäst kommer det finnas tillgång till båtplats. På så sätt bidrar utvecklingen av området till att ge människor möjlighet att utforska den fantastiska bohuslänska skärgården. 

Konceptbild över området.

Konceptbild över området.

Båtplatser i Veddökilen

Oavsett om man är permanentboende, säsongsboende eller tillfällig gäst kommer det finnas tillgång till båtplats. På så sätt bidrar utvecklingen av området till att ge människor möjlighet att utforska den fantastiska bohuslänska skärgården.