Nytt område, nya möjligheter

Utveckling av ny bebyggelse i oslagbar miljö

Detaljplanen för västra Veddökilen är klar, laga kraft under Q3 2022!

Precis vid havet i Veddökilen, beläget mellan Grebbestad och Fjällbacka, kommer det byggas ett område med bebyggelse i modern bohuslänsk gestaltining. På området kommer det mesta som passar en sådan miljö att finnas, fina promenadstråk, mysiga sjöbodar, klippor och möjlighet till salta bad. Självklart kommer båten ligga tryggt vid någon bryggorna invid en av Sveriges vackraste kustremsor.

Konceptbild över området.

Planer för framtiden

Ambitionen är att skapa en trivsam plats för människor att bo, vistas och röra sig på. Ett projekt i direkt närhet till hav och skärgård, badmöjligheter från bryggor och på strand och klippor, vacker natur med gångstråk och möjlighet till rörligt friluftsliv och vistelse i alla dess former. Inom området finns tillgång till båtplatser. Projektet innehåller även utbyggnad av mindre sjöbodar och bryggdäck, upprustning av befintliga bryggor och båtplatser, skapande av sammanbindande gångstråk, och annat som präglar ett trivsamt område vid havet.

Med plats för naturen

Morgonpromenad eller fotbollsturnering? Vid västra Veddökilen har vi sett till att det finns grönområden för de flesta aktiviteter. Där det väl byggs kommer det byggas relativt tätt, på så sätt blir det stora ytor där det inte blir bebyggelse vilket medför att naturen får ta plats.

Ett fokus vid utformningen av hela området har varit att även barnen ska trivas. Bebyggelsen ska skapa en inramning av omgivningen för att framhäva öppna ytor och på så sätt tillgångligöra naturen så det blir ett inslag i känslan kring platsen. Större delen av naturytorna i området ska förbli orörda, naturen i sig blir lekplatsen. Barn ska kunna röra sig och leka fritt vilket bidrar till hög social hållbarhet.

Konceptbild över området.

Konceptbild över området.

Med plats för naturen

Morgonpromenad eller fotbollsturnering? Vid västra Veddökilen har vi sett till att det finns grönområden för de flesta aktiviteter. Där det väl byggs kommer det byggas relativt tätt, på så sätt blir det stora ytor där det inte blir bebyggelse vilket medför att naturen får ta plats.

Ett fokus vid utformningen av hela området har varit att även barnen ska trivas. Bebyggelsen ska skapa en inramning av omgivningen för att framhäva öppna ytor och på så sätt tillgångligöra naturen så det blir ett inslag i känslan kring platsen. Större delen av naturytorna i området ska förbli orörda, naturen i sig blir lekplatsen. Barn ska kunna röra sig och leka fritt vilket bidrar till hög social hållbarhet.

Konceptbild över området.

Områdets entré

Längst in i viken, centralt i området, kommer det finnas möjlighet att upprätta en större sammanhängande byggnad som kan innehålla allt ifrån reception och cafe till hotell eller mindre lägenheter. Möjligheterna är många och diskussion kring konceptet pågår. 

Båtplatser i Veddökilen

Oavsett om man är permanentboende, säsongsboende eller tillfällig gäst kommer det finnas tillgång till båtplats. På så sätt bidrar utvecklingen av området till att ge människor möjlighet att utforska den fantastiska bohuslänska skärgården. 

Konceptbild över området.

Konceptbild över området.

Båtplatser i Veddökilen

Oavsett om man är permanentboende, säsongsboende eller tillfällig gäst kommer det finnas tillgång till båtplats. På så sätt bidrar utvecklingen av området till att ge människor möjlighet att utforska den fantastiska bohuslänska skärgården. 

Konceptbild över området.

Avstånd till omgivningen

  • Fjällbacka: 2 km
  • Grebbestad: 4 km
  • Golfbanan: 1 km
  • Väderöarna: 7 NM
  • Badstranden: 200 m
  • Närmsta brygga: 10 m

FAQ, hitta svaren här

Vad händer på området idag?

Detaljplanen för området vann laga kraft under Q3 2022.

Tanums Kommun håller på att bygga ut det kommunal VA-nätet. Läs mer på följande länk: Utbyggnad av kommunalt VA i Långsjö. VA-utbyggnaden för hela samhället kring Långsjö förväntas vara klart under 2024.

Hur mycket byggrätter innehåller planen?

Detaljplanen medger en total byggrättsvolym om ca. 7000 kvm BTA (bruttototalarea). Se plankarta

Vad innehåller planförslaget för idéer på olika hustyper?

Planförslaget innehåller många olika förslag på hustyper i varierad storlek, våningstal och omfattning. Byggnaderna varierar i storlek mellan ca. 35 kvm och 75 kvm BYA.

Det kommer det finnas möjlighet att upprätta en större sammanhängande byggnad om ca 550 kvm BYA som kan innehålla allt ifrån reception och cafe till hotell eller mindre lägenheter. 

Kommer den kommunala badplatsen vara kvar?

Den kommunala badplatsen kommer vara kvar och även fortsättningsvis ägas och förvaltas av Tanums kommun. Badplatsen skall vara tillgänglig även under projektets genomförande och utbyggnadstid.

Hur är möjligheterna kring uthyrning av båtplats?

Inom planområdet finns båtplatser vilka kommer vara tillgängliga för uthyrning. Läs mer om våra båtplatser.

Hur kommer nya vägar och parkeringar arrangeras?

I samband med att projektet genomförs kommer vägarna att upprustas för säker framfart av bil-, gång- och cykeltrafikanter.

Om jag är intresserad, hur gör jag då?

Skicka intresseanmälan till info@vastraveddokilen.se